Bygglet / Integrationer / Björn Lundén

Björn Lundén: Automatisk bokföring när du synkar!

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor. Med integrationen till Bygglet synkar du enkelt dina kund- och leverantörsfakturor så att du slipper dubbelarbete

I korthet

Björn Lundén

  • Synka fakturor – både kundfakturor och leverantörsfakturor

  • Överför utlägg och arbetad tid inom ett visst projekt

  • Du undviker dubbelarbete och fel

  • 99kr/mån

Det ska inte vara ett projekt att driva projekt

  • Jobba mer effektivt och bli mer lönsam
  • Snabb överblick över alla dina projekt
  • Få mer tid över till det du verkligen vill göra