Bygglet / Funktioner / Projektplanering

Projektplanering: Stenkoll på helheten

I Projektplaneringen ser du direkt hur du ligger till i samtliga projekt, vem som är var, och när du kan planera in nya förfrågningar. Du ser också hur varje delmoment fortskrider och vad som finns kvar att fakturera när månadsslutet närmar sig. Projektplaneringen hänger självklart ihop med Resursplanering vilket gör att du får en total överblick och om ÄTA-hantering dyker upp, eller någon blir sjuk så planerar du om med enkel dra och släpp funktionalitet.

I korthet

Projektplanering

  • Lätt överblick i samtliga projekt

  • Se status och aktiviteter

  • Se hur dina resurser är fördelade

  • Underlättar planering och omplanering

Det ska inte vara ett projekt att driva projekt

  • Jobba mer effektivt och bli mer lönsam
  • Snabb överblick över alla dina projekt
  • Få mer tid över till det du verkligen vill göra