Bygglet / Funktioner / Tillval: Formulär för Egenkontroller, Riskanalys...

Tillval: Formulär för Egenkontroller, Riskanalys & Checklistor: skapa kvalitet och trygghet i alla steg!

När du utfört ett jobb är det dags att kvalitetssäkra ditt arbete. Ofta är egenkontroller eller riskanalyser ett lagkrav, eller en förutsättning för att kunna ta betalt eller ta nästa steg i ett projekt. I andra fall kan det vara värdefullt att säkerställa att dina medarbetare följer en särskild checklista. För alla dessa moment använder du vår funktion Formulär.

I korthet

Tillval: Formulär för Egenkontroller, Riskanalys & Checklistor

  • Skapa dina egna mallar

  • Komplettera med bilder och anteckningar

  • Alla i projektet kan ha tillgång till formuläret

  • Maila dina formulär direkt till kund

  • Slipp massa papper i olika versioner

Det ska inte vara ett projekt att driva projekt

  • Jobba mer effektivt och bli mer lönsam
  • Snabb överblick över alla dina projekt
  • Få mer tid över till det du verkligen vill göra