Bygglet / Funktioner / Skanning

Skanning: fakturorna helt magiskt direkt in på ditt projekt!

Tack vare skanning minskar du din hanteringstid för leverantörsfakturor radikalt, och kan lägga tid på viktigare saker! Du kan automatiskt få alla leverantörsfakturor inlästa (skannade), tolkade och sedan kopplade till rätt projekt i Bygglet.

I korthet

Skanning

  • Alla inköp automatiskt inlästa på rätt projekt

  • Slipp all manuell hantering

  • Missa aldrig att ta betalt

Det ska inte vara ett projekt att driva projekt

  • Jobba mer effektivt och bli mer lönsam
  • Snabb överblick över alla dina projekt
  • Få mer tid över till det du verkligen vill göra