Bygglet / Funktioner / Offerter

Offerter: Skapa, skicka och följ upp offerter

Med Bygglet som offertverktyg hanterar du dina offerter från start till mål. Du skapar dina offerter online och skickar dem direkt till din kund, som kan godkänna dem – och ett nytt projekt skapas automatiskt i Bygglet.

I korthet

Offerter

  • Proffsiga offerter utifrån mallar

  • Automatisk uppdatering från artikelregister och prislistor

  • Bifoga enkelt ritningar, bilder etc

  • Digitala godkännanden

Det ska inte vara ett projekt att driva projekt

  • Jobba mer effektivt och bli mer lönsam
  • Snabb överblick över alla dina projekt
  • Få mer tid över till det du verkligen vill göra