Bygglet / Funktioner / Skyddad: Tillval: KMA – Handbok...

Skyddad: Tillval: KMA – Handbok & System med Egenkontroller, Riskanalyser och Checklistor: skapa kvalitet och trygghet i alla steg!

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.

I korthet

Skyddad: Tillval: KMA – Handbok & System med Egenkontroller, Riskanalyser och Checklistor

  • Vägledning och mallar som uppfyller alla lagkrav kring KMA

  • Skapa enkelt dina egna formulär och egenkontroller

  • Enkel rapportering av avvikelser och ÄTOR

  • Alla i projektet har tillgång till allt

  • Slipp massa papper i olika versioner

  • 299kr/mån

Det ska inte vara ett projekt att driva projekt

  • Jobba mer effektivt och bli mer lönsam
  • Snabb överblick över alla dina projekt
  • Få mer tid över till det du verkligen vill göra