Bygglet / Nyheter & case / Förbättra företagets årsnyckeltal med fakturaköp