Bygglet / Nyheter & case / ”Bygglet besparar oss en väldig...