Bygglet / Användarvillkor / Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling Bygglet för Bygglet AB tillhandahållna internetbaserade tjänster

Bygglet sparar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för syftet eller andra reglerande lagar. Detta innebär att personuppgifter sparas så länge som avtalat, annat åtagande, rättsligt anspråk kan göras gällande i förhållande till dig.

Vilka personuppgifter samlar vi in, varför och hur länge?

För att använda applikationen Bygglet samlar vi in fullständigt namn, epostadress och telefonnummer. Användarens namn används för att kunna identifiera användaren skapade dokument, e-postadressen för att kunna identifiera användaren och tilldela konto. Telefonnummer används för att vid behov kunna kontakta kund för exempelvis support.

Vi samlar även in personnummer för att använda vid inloggning för personlig tidregistrering, personnummer är ett krav för elektronisk personalliggare inom byggbranschen.

Vi behandlar onlineidentifierare inklusive cookies, IP-adresser och enhetsidentifierare för att mäta användning och beteende i våra system.

Vi hanterar även fullständiga namn och e-postadresser för gällande avtalshantering mellan Bygglet och kund.

Ovanstående lagras under en period om upp till tre år efter avslutat avtalsförhållande om det inte regleras av andra lagkrav. Gallring av personuppgifter som längre inte fyller ett syfte utförs varje kvartal.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Våra personuppgiftsbiträden som levererar Bygglet, som är begränsade via kontrakt beträffande deras möjlighet att använda våra kunders personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster till oss enligt alla gällande avtal om databehandling:

2021-06-10

LeverantörTjänstSyftePlats för databehandling
Exela TechnologiesSmart ScanningTolkning av inkommande fakturorEU/EES & Indien
OpusCapitaEDI InvoiceFakturaväxel för elektroniska fakturorEU/EES
21 GramsFysiska brevLeverantör för kuverteringstjänsterEU/EES
FortnoxFakturering & bokföringKontakt- och faktureringsuppgifterIrland, USA (Privacy Shield)
Amazon Web Services Ireland Limited och deras underbiträden (Europeiska unionen)WebbhotellIrland, USA (Privacy Shield)
Cordel ASBygglet NorgeKundsupport norska kunderNorge
ProductboardProductboardHantering av produktfeedbackUSA, (Privacy Shield)
Apple Push Notification Service (Europeiska unionen)Push-meddelandenEU, USA (Privacy Shield)
SendGrid (USA, under de standardiserade kontraktsvillkoren)Email APIDistribution av e-postUSA, (Privacy Shield)
Google Ireland Limited och dess underbiträdenGoogle Analytics, Firebase för pushmeddelandenIrland, USA (Privacy Shield)
UpsalesCRM och Marketing AutomationEU/EES
StartdeliverCustomer software usage trackingEU/EES
OneflowDigitalt avtalsverktygAvtalssystem, kunder signerar avtal digitaltSverige
WalkMeInteraktiv användarguideEU/USA (Privacy Shield)
Google SuiteG SuiteE-post, Google DriveEU/USA (Privacy Shield)
QiwioKontaktuppgifter till LeadsInsamling av kontaktuppgifterEU/EES
QuestbackEnkätverktygEU/EES
TypeformEnkätverktygInsamling av kontaktuppgifter till Bygglet ConnectEU/USA (Privacy Shield)
ZoomWebinarverktygInsamling av deltagaruppgifter på webinarsEU/USA (Privacy Shield)
OderlandWordPress WebbplattformFormulärfunktion för insamling av data vid nedladdning av whitepapers, demo-requests & nyhetsbrevsanmälanEU/EES
Notified/IntradoKommunikationsplattformLagring av presskontakter för pressutskickEU/USA (Privacy Shield)

Vi förbehåller oss rätten att, enligt vårt godtycke, ändra eller uppdatera detta avtal när som helst. Därför uppmuntrar vi dig att regelbundet kontrollera detta personuppgiftsbehandling avtal.