Bygglet / Nyheter & case / Statens coronastöd för företagare