Bygglet / Nyheter & Artikler / «Jeg tror ikke vi hadde...