Supererbjudande på utbildningar hos Jobsafe

Bygglet fyller 10 år och firar stort! Som kund får du mer än halva priset på utbildningarna: Fallskydd, Ställning 2-9 meter, Säkra Lyft, Arbete på väg steg 1, Härdplast, Kvartsdamm, Buller & Vibrationer.

Läs mer och välj utbildningar

Bygglets fantastiska prispaket hos Jobsafe:

Mini, ikon

Mini

Du eller någon annan från ditt företag kan gå 1 utbildning till en kostnad av 1100:- (ord. pris 2200:-)

Medium, ikon

Medium

Du och/eller fler på ditt företag kan gå 5 utbildningar (olika eller flera av samma) till en kostnad av 4400:- (ord. pris 11000:-)

Large, ikon

Large

Du och/eller fler från ditt företag kan gå 11 utbildningar (olika eller flera av samma) till en kostnad av 8800:- (ord. pris 24200:-)

Utbildningar när det passar dig

Jobsafes vision är att förändra utbildningsmarknaden totalt genom att erbjuda helt webbaserade utbildningar som smidigt kan genomföras på alla enheter: smartphone, surfplatta eller dator. Läs mer på www.jobsafe.se

Utbildningarna

Bygglets specialpaket hos Jobsafe innefattar följande utbildningar. Efter att du valt ett paket kan du när som helst välja att sätta igång en kurs och har då 6 månader på dig att genomföra den. Det går också att sluta mitt i utbildningen och sedan börja på samma ställe vid ett senare tillfälle. Du får hög kvalitet på utbildningarna och ett digitalt intyg efter avslutad utbildning.

Fallskyddsutbildning

Arbetsgivaren är skyldig att se till att det finns utrustning och kunskap så att arbetstagaren kan jobba säkert på höjder och undvika fallolyckor. I utbildningen för fallskydd lär du dig principerna för personlig fallskyddsutrustning och vilken utrustning som krävs för olika typer av arbete.

Välj utbildning här

Ställning 2-9 meter

Enligt lag måste den som bygger, förändrar eller river en ställning ha genomgått ställningsutbildning samt ha dokumentation som styrker detta. Den som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildningsnivå. Den aktuella utbildningen omfattar Allmän Utbildning om man bygger mellan 2 – 9 meter.

Välj utbildning här

Säkra Lyft

Vid användning av en lyftanordning är det till det viktigt att föraren är väl förtrogen med arbetet. I Jobsafes lyftutbildning för säkra lyft får du, utöver utbildningsbeviset, lära dig att koppla och använda lyftredskap effektivt utan att säkerheten sätts på spel.

Välj utbildning här

Arbete på väg steg 1

Jobsafes utbildning Arbete på väg Steg 1 (1.1-3) ger dig teoretisk kunskap i hur du arbetar i trafikmiljö på ett säkert sätt. Utbildningen innehåller bland annat trafikverkets säkerhetskrav, lagar och regler, V3-principen, vägmärken och skyddsanordningar mm.

Välj utbildning här

Härdplast

Jobsafes härdplastutbildning ger dig rätt kunskap för att förhindra och minimera riskerna med att arbeta med kemiska produkter. Utbildningen innehåller bland annat: Korrekt hantering av härdplaster, Skillnad mellan härdplast och termoplast, Upptagningsvägar, mm.

Välj utbildning här

Kvartsdamm

Den webbaserade utbildningen bygger på AFS 2015:2 och riktar sig till alla som leder arbete eller arbetar i miljöer där kvarts- och stendamm förekommer. Deltagaren får teoretiska kunskaper om vad som krävs för att arbeta säkert samt vilka lagkrav som ställs på arbetstagare och arbetsgivare. Vidare får deltagaren djupare kunskap om risker i arbetet och vilken hjälp som finns att tillgå för att arbeta säkert.

Välj utbildning här

Buller

Utbildningen riktar sig mot alla som i arbetet riskerar att utsättas för buller över gränsvärden avseende
hörselskaderisk. Med Jobsafes utbildning i buller får du kunskap om riskerna med bullerexponering och hur du som individ kan påverka exponeringen.

Välj utbildning här

Vibrationer

Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:15) säger att arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma de risker som kan uppkomma till följd av exponering för vibrationer i arbetet. Den här utbildningen ger dig rätt utbildning för att vara medveten om riskerna kopplat till vibrationsexponering. M

Välj utbildning här

Se fler av våra samarbeten och erbjudanden här!