Bygglet / Nyheter & case / ”Jag tror inte att vi...