Bygglet / Integrationer / Visma Administration

Visma Administration: tjäna mer pengar och undvik dubbelarbete

Visma är ett system för bl.a. bokföring som används av ett stort antal bokförings- och redovisningsbyråer i Sverige. Integrationen med Bygglet innebär att du med några knapptryck kan skicka över dina kund- och leverantörsfakturor direkt till Visma och därmed undviker dubbelarbete för din ekonomiavdelning eller bokföringsbyrå. Jobbar du med projektredovisning i Visma kan Bygglet automatiskt lägga upp dina projekt i Visma. Dessutom har vi stöd för kostnadsställen och återrapportering av inbetalda kundfakturor i integrationen.

I korthet

Visma Administration

  • Synka fakturor – både kundfakturor och leverantörsfakturor

  • Överför utlägg och arbetad tid inom ett visst projekt

  • Du undviker dubbelarbete och fel

  • 99kr/mån

Det ska inte vara ett projekt att driva projekt

  • Jobba mer effektivt och bli mer lönsam
  • Snabb överblick över alla dina projekt
  • Få mer tid över till det du verkligen vill göra