Har du mer personal än du behöver just nu? Eller för lite?

Vi på Bygglet märker att i dessa stunder har en del av våra kunder fått mer att göra, andra mindre. Därför har vi tagit intiativ till Bygglet Connect där vi hoppas på att kunna hjälpa våra kunder att hitta varandra och föra samman de som just nu är i behov av extra personal med de som just nu har extra arbetskraft att avvara.

Läs mer
hero

Hur funkar det?

Bygglet Connect innebär att vi har skapat ett dokument som sammanställer listor på de som söker extra personal och de som kan avvara personal. I respektive lista finns mer detaljer om vad som söks eller erbjuds och är du intresserad av ett samarbete med någon, kontakta då dem på den kontaktuppgift som angetts.

Bygglet tillhandahåller alltså bara en plats för kontakt för att hjälpa våra kunder hitta varandra i dessa tider, och tar inte något ansvar för de förmedlade kontakterna. Därför tar vi inte heller betalt för denna tjänsten.

Du hittar Bygglet Connect här!

Genom att fylla i dina uppgifter accepterar du att vi inte kan kontrollera hur andra kommer att använda din data (exempelvis spara den någonstans), och att vi inte heller kan garantera sanningshalten i andras data. Ett tips är att också läsa igenom Byggföretagens råd & tips vid anlitande av underentreprenör innan ett samarbete inleds. Läs mer här!